fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย