fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย