fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย