fbpx

แผนกเวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดให้บริการด้านการตรวจสุขภาพของนักบินพาณิชย์และลูกเรือ นักบินส่วนบุคคล นักบินบอลลูน นักบินเครื่องร่อน นักบินเครื่องบินเล็ก ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ และลูกเรือภาคพื้นดิน เราให้บริการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน 4 ระดับ ได้แก่ Class 1, Class 2, Class 3 และ Class 4 แพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือนโดยเฉพาะ

Aviation Medicine Health Check-up Programs

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกเรือ อายุต่ำกว่า 39 ปี

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป เพื่อให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่บิน

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกเรือ อายุ 40 ปีขึ้นไป

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 1, 2 และ 3 อายุ 50 ปีขึ้นไป

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป การวัดสายตา และตรวจกามโรค สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 4 อายุต่ำกว่า 49 ปี

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือนทั่วไป และการทดสอบตาบอดสี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 49 ปี

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับต่ออายุใบอนุญาต (ไทย) Class 4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

บริการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินทั่วไป และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ดูบริการ

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลติดต่อ


Tel: 052 089 817

Call Center: 1719
แผนกเวชศาสตร์การบินพลเรือน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน