fbpx

มีสุขภาพที่ดี ในทุกช่วงวัยของชีวิต

เวชศาสตร์ชะลอวัย คือ ศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่เน้นการชะลอความเสื่อมของร่างกาย รวมไปถึงการรักษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มีบริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับด้านโภชนาการ โปรแกรมออกกำลังกาย และแนวทางการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เช่น การตรวจประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุ การตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย การตรวจสุขภาพพื้นฐาน และบริการให้คำแนะนำด้านการรักษาเฉพาะบุคคลตามสภาวะของร่างกาย เป็นต้น

โปรแกรม Royal Comprehensive Age Management

โปรแกรม Royal Comprehensive Age Management คือการวิเคราะห์และประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึงการตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย

ดูบริการ

โปรแกรม Royal Executive Age Management

โปรแกรม Royal Executive Age Management คือการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และการประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

ดูบริการ

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก คือโปรแกรมการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพ และความแข็งแรงในทุกด้าน

ดูบริการ

โปรแกรมการดูแลระดับฮอร์โมน

โปรแกรมการดูแลระดับฮอร์โมน คือโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลระดับฮอร์โมน เพื่อช่วยส่งเสริมสมรรถภาพและความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ ที่มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

ดูบริการ

การทดสอบการแพ้อาหารแบบแอบแฝง

การทดสอบการแพ้อาหารแบบแอบแฝง คือการตรวจปฏิกิริยาของร่างกายต่ออาหาร 232 ชนิด โดยการเจาะเลือด เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของลำไส้ ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของระบบภายในร่างกายที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง

ดูบริการ

โปรแกรมตรวจ Royal Signature Preventive Genetic Testing

โปรแกรมตรวจ Preventive Genetic Testing คือโปรแกรมประเมินภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆของแต่ละบุคคล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการลดความเสี่ยงนั้นๆ การใช้ชีวิตประจำวัน และการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ดูบริการ

โปรแกรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล

โปรแกรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล คือโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพและชะลอความเสื่อมของร่างกาย

ดูบริการ

การตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว

การตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว คือการทดสอบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอหรือไม่

ดูบริการ

การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์

การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ คือการวัดความยาวของโครโมโซมชีวิต ซึ่งสามารถประเมินสภาพและอายุของเซลล์ในร่างกาย รวมไปถึงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของเซลล์

ดูบริการ

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลติดต่อ


Tel: 052 089 866

Call Center: 1719
แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย

" เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. "

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ. อลิสา บัดติยา

เวชศาสตร์ครอบครัว,เวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

เวชศาสตร์ครอบครัว