ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิลำดับที่ 36 ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีโรงพยาบาลในเครือBDMS ทั้งหมด 49 แห่ง โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลเฉพาะทางในภาคเหนือของประเทศไทย

 

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับการรับรองจาก Joint Commission International องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด

BCM_Director_Dr_Niwat

Vision


โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ในการให้บริการต่อเนื่องครบวงจร ด้วยเอกลักษณ์แบบไทยๆ ทั้งในเขตภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน

Mission


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

Values


Beyond Excellence

ความมุ่งมั่น แรงผลักดัน และพันธะสัญญา ไม่ใช่เพียงเพื่อให้บรรลุตามระดับมาตรฐานแต่เป็นการก้าวข้ามมาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากล

Deep Empathy

ยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการด้วยความเข้าใจ คำนึงถึงความรู้สึก ประสบการณ์และมุมมอง

Moral Commitment

ทำอย่างที่พูด ปฏิบัติตามปรัชญา จรรยาบรรณและซื่อตรงต่อวิชาชีพ

Service with Thai Hospitality

ส่งต่อประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เข้ารับบริการ ด้วยการบริการแบบไทยๆ