ที่อยู่ : 88/8-9 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร : (+66) 5208-9888

Call Center : 1719

โทรสาร : (+66) 2318-1546 (+66) 2310-3327

อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com

Google Maps :

GPS : 13.748629,100.583202