บริการรถรับส่งฟรี
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีบริการรถรับส่งฟรีระหว่าง :
  • จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ถึงเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
  • จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ถึงศูนย์การค้าเมญ่า
ตามตารางด้านล่างนี้ For more information about the shuttle service, please call +66(0)52 081 435 or 1719.